Ernestine Comvalius

Kunsten

Biografie Ernestine Comvalius

Bron: http://wiki.theaterencyclopedie.nl/wiki/Ernestine_Comvalius

Ernestine Comvalius  (Paramaribo, 1954) is de eerste directeur van het Bijlmer Parktheater en directeur van Theater Krater. Daarnaast is ze externe coach van Kunstenaars & Co:  ze begeleidt jonge allochtone kunstenaars in het project van Talent naar Beroep. Ze neemt deel aan verschillende netwerken, zoals ATANA en de Nieuwe Coaliti. Ze was jarenlang voorzitter van het PATM-overleg van Amsterdamse Theaters en Musea, voorzitter van de evaluatiecommissies van het Mediafonds, en bestuurslid van ITS DNA.

Comvalius verhuisde op haar negende naar Nederland, bracht haar puberteit door in New York en studeerde daarna in Utrecht sociale wetenschappen (andragologie), met als bijvakken psychologie, theater en creatieve expressie.  Later volgde ze een aantal managementopleidingen (Organisatiekunde en Verandermanagement) en trainingen, en de Post HBO-opleiding tot loopbaan- en mobiliteitsadviseur.

Tijdens haar studie in Utrecht was Comvalius actief binnen de vrouwenbeweging, en werkte ze bij de Utrechtse bond van Surinaamse vrouwen die het blad Sisa uitgaf. Midden jaren tachtig richtte ze samen met Nadia Tilon in Utrecht de theatergroep Makandra (Samen) op: theater gericht op actuele vraagstukken o.a. rond vrouwenemancipatie, migratie, de achterstelling van allochtone kinderen in het onderwijs.  Later werkte ze bij Press Emancipatie Bureau, een organisatie die zich bezighield met de emancipatie van vrouwen. Toen de provincie de emancipatie als voltooid verklaarde, en Press Emancipatie Bureau werd opgeheven, solliciteerde Comvalius bij Krater Theater,  theater- en kunstprojectenbureau in Amsterdam Zuid Oost, waar ze inmiddels woonde. Krater was toen nog een welzijnsinstelling. Ze werd als manager aangenomen, en is er sinds 1998 directeur. Onder haar leiding werd de theaterprogrammering verder ontwikkeld. Inmiddels is Krater zelfstandig en organiseert onder andere het Black Magic Womenfestival,  Bijlmer Klassiek, Multiple Moves, en het maandelijkse Comedypodium voor jong volwassenen FATU, en biedt cultuureducatieprojecten voor het onderwijs aan.

Krater Theater is inmiddels ondergebracht bij het Bijlmer Parktheater, dat opende in 2009. Comvalius (en met haar het Krater Theater) is een van de belangrijkste initiatiefnemers van het Bijlmer Parktheater, samen met JTZO, de Zuidoost-afdeling van Circus Elleboog en SAKA. Later kwam daar nog de 5 o’clock class bij. Vanaf 2003 werd er gebrainstormd, vergaderd en gepland voor de bouw van een professioneel theater in Amsterdam Zuid Oost, omdat al deze organisaties uit Amsterdam er genoeg van hadden om in slechte accomodaties  te zitten en hun voorstellingen en producties te moeten presenteren in slecht geoutilleerde buurtcentra. De partnerorganisaties droegen Comvalius voor voor het directeurschap. Het Bijlmer Parktheater heeft een wisselende programmering die zijn balans zoekt tussen professioneel en amateurtheater, Bijlmergericht en stadsgericht theater, jeugd en volwassenen. Het is een multiculturele ontmoetingsplaats, doet aan talentontwikkeling (zo werd Joy Wielkens hun eerste ‘artist in residence’), cultuureducatie en eigen productie.

Dit artikel staat op de site van: http://wiki.theaterencyclopedie.nl/wiki/Ernestine_Comvalius

%d bloggers liken dit: